NỘI DUNG DỊCH VỤ

Nghị định số số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về trách nhiệm thi hành như thế nào?

PDF.InEmail

Điều 65 Nghị định số số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về trách nhiệm...

Đọc thêm...

 
 

Việc chuyển đổi dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

PDF.InEmail

Điều 63 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp...

Đọc thêm...

 
 

Xử lý vi phạm và khen thưởng trong đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?

PDF.InEmail

Điều 62 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về xử lý vi phạm...

 

Đọc thêm...

 
 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị thu hồi trong các trường hợp nào?

PDF.InEmail

Điều 61 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp...

Đọc thêm...

 
 

Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

PDF.InEmail

Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định...

Đọc thêm...

 
 

Giấy chứng nhận đang ký doanh nghiệp bị thu hồi tỏng các trường hợp nào?

PDF.InEmail

Điều 59 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 trong tổng số 12

TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ  : Tầng 5, 71 Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, HN
Tel        : +844.3974.3442 / 3974.3449 / 2201.9779   Fax: +844.3974.3449
Email     : info@luathoangminh.com - Website: www.thanhlapcongty.org

VĂN PHÒNG TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ   : Số 380 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương
Hotline   : Ls. Trọng Quyết - 0973 716 999 - 0912 675 342
Email     : info@luathoangminh.com - Website: www.thanhlapcongty.org