NỘI DUNG DỊCH VỤ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 Cách đặt tên chi nhánh, tên văn phòng đại diện, tên địa điểm kinh doanh
2 Cách đặt tên doanh nghiệp
3 Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp
4 Tên doanh nghiệp gây trùng, gây nhầm lẫn
5 Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
6 Thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên
7 Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên
8 Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên
9 Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần
10 Thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn
11 Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần
12 Thủ tục hợp nhất công ty TNHH hai thành viên
13 Thủ tục hợp nhất công ty TNHH một thành viên
14 Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
15 Thủ tục phê duyệt chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước
16 Thủ tục sáp nhập, hợp nhất công ty luật
17 Thủ tục tách doanh nghiệp
18 Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
19 Thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
20 Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
21 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
22 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
23 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn
24 Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp
25 Thủ tục thay đổi thành viên công ty hợp danh
26 Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
27 Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
28 Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp
29 Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
30 Trường hợp nào cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
31 Trường hợp nào thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp

TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ  : Tầng 5, 71 Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, HN
Tel        : +844.3974.3442 / 3974.3449 / 2201.9779   Fax: +844.3974.3449
Email     : info@luathoangminh.com - Website: www.thanhlapcongty.org

VĂN PHÒNG TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ   : Số 380 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương
Hotline   : Ls. Trọng Quyết - 0973 716 999 - 0912 675 342
Email     : info@luathoangminh.com - Website: www.thanhlapcongty.org